2018-2019 ուս.տարի, Մայրենի

Հնչյունափոխություն

29. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատիր և գրի՛ր,թե ինչ փոփոխությու է կատարվել:

Հայրենասեր, սիրալիր- ե-ն դարձել է ի:

Սպառազեն, զինավառ- ե-ն դարձել է ի:

Անիղձ, ըղձալի- ի-ն դարձել է ը:

Լայնասիրտ, սրտագին- ի-ն դարձել է ը:

Մեծատուն, տնական- ու-ն դարձել է ը:

Բազմագույն, գունագեղ- յ-ն սղվել է:

Հետախույզ, հետախուզել- յ-ն սվել է:

Реклама
Անհատական ուսումնական պլան

2018-2019 ուսումնական առաջին կիսամյակ

Ընտրության գործունեություն — Խեցեգործություն
Մարզական ակումբ — Նետաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — —
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս —
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր-
Տնային աշխատանք — —
Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

2018-2019 ուս.տարի, Русский

22.10.2018

Закрепляем. Мой, моя, мое:
Моя свеча, моё полотно, мой друг, мой взгляд, моя дочка, моя вьюга, моё ружье, моё озеро, мой кроссворд, мое жилище, моя жидкость, мое кино, моя киносъемка, мой килограмм, мой свет, моя поездка, мое новоселье, мой подъезд, мой троллейбус.

Вставьте нужное по смыслу слово.
Ягоды очень полезны. В них много витаминов. На зиму ягоды сушат, замораживают, варят варенье . Ягоды — источник витаминов.

Слова для справок: полезны, витаминов, сушат, замораживают, варенье.

2018-2019 ուս.տարի, Matematika

Դաս 27

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0,

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

2018-2019 ուս.տարի, Matematika

Դաս 26

 

2.Համեմատե՛ք թվերը.
ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – |-17| = –17,
բ) – 9 > – 11, դ) 0 < –(- 4), զ) 1 > – 8:

8.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 – (-8) = –6, դ) -28 + (+25) = –3, է) -3 + (+9) = 6,
բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15 + (+14) = –1, ը) 19 – (-11) = 8,
գ) 3 + (-23) = –20, զ) –(-10) + 10 = 20, թ) –61 – (+39) = 22

2018-2019 ուս.տարի, Մայրենի

16.10.2018

Մեծ հավակնություններ ունեցող փոքր մարդկանց իրենց արժանի տեղը ցույց տալու համար նա մեկ այլ պատմություն էր պատմում որսորդի գնդակից վիրավորված առյուծի մասին, որ ցավից ոռնում էր և մահվան դուռն էր հասել: Առյուծին է մոտենում փոքրիկ, դանդաղաշարժ կրիան և հարցնում.

– Ի՞նչդ է ցավում:

– Որսորդն է վիրավորել, – պատասխանում է առյուծը:

Կրիան բարկանում է և ասում.

– Թող չորանան այն մարդու թևերը, որ վնասում են երկրի երեսին ապրող մեզ նման հրաշալի արարածներին:

– Կրիա եղբայր, – պատասխանում է առյուծը, – պետք է ասեմ, որ որսորդի հասցրած վերքն ավելի քիչ է ինձ տանջում, քան այն, ինչ հենց նոր ասացիր:

Այդ ասելով՝ առյուծը հոգին ավանդում է: Նույն բանի շուրջ նա մեկ այլ պատմություն էլ էր պատմում կամրջով անցնող փղի ականջը մտած լվի մասին:

– Ընկերս, – ասում է լուն, – երբ մեզ նման հսկաներն անցնում են կամրջի վրայով, այն ցնցվում է մեր հզորությունից: